Tatueringens historik

Drop in Tattoo

Nu har vi drop-in på tattoo och piercing varje dag i mån av tid. Vi har många motiv att välja bland, men vill du använda ett eget går det bra.

loading...


Historik
Riter och magi  alla kulturer i hela världen finns det tatueringar med rituella och magiska betydelser. Det spelar ingen roll i vilken tid eller i vilken utvecklingsfas civilisationer eller primitiva kulturer varit i - tatueringarnas magi har på ett eller annat sätt alltid funnits där.
Indianernas tatueringar hade många funktioner. De gjordes vid puberteten som en del av invigningsriterna till vuxenvärlden.
 
Tatueringarna utfördes med kolpulver och som redskap användes bennålar och kaktustaggar. Syftet med dessa kroppsprydnader var förutom invigningsritualen, att det skulle skydda mot olika sjukdomar och ge kontakt med olika skyddsandar.
Hos naturfolk symboliserar tatueringarna olika skeden i livet. Vanligast är att göra tatueringar i samband med olika riter som födelsen, puberteten, giftemål, föräldraskap, sorg och död.
 
Det finns också en skillnad mellan könen. Pojkar får ofta sina tatueringar i början av puberteten, då de unga tatueras, ibland under stort hemlighetsmakeri. Många pojkar måste också på ett eller annat sätt ha förtjänat sin tatuering. Det kan ske genom visat mod i strid eller vid jakt. På Samoaöarna låter en del av pojkarna vid puberteten tatuera sig med geometriska figurer från midjan till knäna. Detta utförs av yrkestatuerare och lär vara mycket smärtsamt. För flickornas del är vanligare att få sina tatueringar i giftasmogen ålder. I t.ex. Afrika talar tatueringen om flickornas framtida roller som mödrar. För flickorna behövs inte några tapperhetshandlingar innan man blir tatuerad.
 Motiv och symbolerTatueringar med religiösa motiv är lika vanliga som de rituella. Det finns stora skillnader bland olika kulturers sätt att se på de religösa motiven. Förr var det en synd bland kristna och muslimer att låta sig tatuera sig men i de allra flesta kulturer är det naturligt att man pryder sin kropp för att hylla Gud. De gamla egypterna lät tatuera gudasymboler på överkroppen. Urbefolkningen i Australien målar och tatuerar sig med heliga tecken som ingår i aboriginernas historia och mytologi.
En tatuering kan symbolisera många olika saker - det kan bl a röra sig om kärlek, erotik, vänskap, trohet, livet eller döden.
Många tatueringar symboliseras i västvärlden ofta av en slingrande orm i kombination med en naken kvinna. I Afrika pryder sig både män och kvinnor med ärrtatueringar i dekorativa mönster för att öka sitt sexappeal.
Vänskap och trohet kan symboliseras av händer som möts, sammanlänkade hjärtan eller namn och initialer.
 
Döden kan visas med dödskallar och benknotor. På senare tid har dock dödskallen vilket försetts med hög hatt och cigarett, förmodats ha tillhört en person som visste att njuta av livet.
Symboliken i ett motiv är inte definitiv i sin betydelse. Som expempel kan man se på fjärilen, det är en symbol som har används länge. Fjärilen har i bl.a. Sverige varit en symbol för lättsinnighet, speciellt som den placeras på intima ställen. I Frankrike däremot används den av tjuvar och är en symbol för frihet och i Japan står den för odödlighet.
 
Något som var vanligt förr var yrkesmarkeringar: sjömän hade ankare, murare murslevar och gruvarbetare en lykta. Förr så tjänade dessa yrkestatueringar som en slags meritförteckning. Den talade om vilket yrke man tillhörde och betraktades som äkta då en vanlig meritförteckning lätt kunde förfalskas. Dessutom fungerade den över språkbarriärer.
 
Numera är symboliken inte lika viktig som förr. Idag tatuerar man sig individuellt och lägger egna symboler och tolkningar i sina kroppsdekorationer.